Skip to content

Wat is Milieu

Het begrip milieu kan verwijzen naar het natuurlijk (ecologische) milieu, maar ook naar de sociale klasse. In de betekenis van (ecologische) leefomgeving of ‘leefmilieu’, is het milieu het gedeelte van onze fysieke omgeving (levende en niet levende natuur) waarin het menselijk leven en het menselijk bestaan mogelijk is en plaatsvindt. Binnen de wetenschap zijn er verschillende specialismen die de relatie tussen mens en milieu onderzoeken, waaronder milieuwetenschappen, milieueconomie, milieusociologie en milieufilosofie. Uit WikipediA

Milieu dat is bevoorbeeld dit een artikel via milieudefensie.

Uit onderzoek in opdracht van Milieudefensie is gebleken dat het gebruik van sojameel in veevoer een van de hoofdoorzaken is van de groeiende vraag naar soja. Het argument van de vlees- en zuivelsector dat voor de veevoerproductie slechts gebruik gemaakt wordt van een afvalproduct van de productie van sojaolie, is dan ook onjuist. Hiermee is aangetoond dat de de vraag naar sojameel voor veevoer een belangrijke oorzaak is van het op grote schaal kappen/afbranden van oerwoud en aantasting van de natuur in Zuid-Amerika. Landgebruik voor sojaplantages is een drijvende kracht achter het verdwijnen van oerwoud in Zuid-Amerika.

Het sociale milieu is het geheel van: sociale, culturele, economische, religieuze factoren dat van invloed is op het gedrag.

Dit houdt ook in hoe je omgaat met je eigen inbreng, bv ten opzichte van vervuiling, neem de luchtvervuiling, pak je altijd de auto, of ga je ook op de fiets en waar zet je die fiets neer, toch niet zo dat er geen invaliden of blinden (fiets op de blinden geleidde strook) meer langs kunnen.

De volgende link is om in Nederland te kunnen zien hoe onze luchtvervuiling er voor staat, hoe de Europese normen worden gehaald en dus ook vaak niet dus. LUCHTVERVUILING/MONITOREN

lucht en ademen

lucht en ademen

Verse groenten en fruit horen thuis in een gezonde voeding. Maar vaak bevatten ze resten van bestrijdingsmiddelen. Wij gaan voor schoon, gifvrij voedsel en alternatieve, schone bestrijdingsmiddelen en het zou veel humaner zijn als we nu eindelijk eens gaan voor een betere leefomgeving,  dat is grote probleem en daarom hebben we het dus veel over het milieu, gerelateerd aan ons leefmilieu en het vervuilde milieu.

Plastic verpakking om zelfs paprika heen is de limiet, plastic waaronder tasjes, ballonnen en rietjes, flesjes zijn dus taboe!

Milieu dat is je omgeving, maar ook je sociale achtergrond, Milieu heeft dus te maken met je manier van leven, als je sociaal van een bepaalde afkomst bent zegt men >die komt uit zo en zo milieu, (rijk, arm of bv. van adel. religie) dit heeft duidelijk weerslag op de manier waarop je leeft, door je opvoeding en leefomgeving, je denken enzovoort.

Zoals je ziet is dus milieu heel erg verweven met je denken, doen en laten, ieder mens kan zeker zichzelf verbeteren en kiezen voor een andere manier van leven, zo kan je van vleeseter vegetariër worden, dan ga je toch veel bewuster met de natuur om, of van crimineel naar advocaat, mits je geen echt zware crimineel was,  want ik geloof dat je dan niet tot de orde van advocaten kunt toetreden, maar mocht je van crimineel tot advocaat komen, dan heb je niet alleen afgerekend met je verleden, maar ook je toekomst gezekerd en bovendien, met de nodige ervaring, want je hebt aan de andere kant van de tralies gezeten, met alle ervaring hierbij van dien.

Milieu is dus heel divers, een beter milieu begin bij jezelf, dat wordt nogal eens gezegd en dat is dus heel waar, bovendien kan je elke dag jezelf tot hogere doelen brengen en onze aller toekomst dus verbeteren, niet alleen die van jezelf, ook hier ben je een goed voorbeeld voor anderen, verleg je grenzen en kijk wat jij kan doen voor de natuur, de aarde en ons_mensen, want daar is een begin, mensen laten zien dat het anders kan, schoner, groener en ga zo maar door.

Als je deze website goed bekijkt kan je veel vinden over hoe en wat je kan doen om je steentje bij te dragen, er is vast wel iets bij, ook via de linken/url’s naar andere organisaties wat je kan en vooral wat je tof vindt, want daar zal je dan doelbewust in mee gaan, probeer een stepping stone te zijn voor anderen, laat zien dat we allemaal verantwoordelijk zijn en door mee te doen aan het bewustmaken, veranderen of anderzijds mee te werken aan een beter milieu kan je in ieder geval gerust zijn dat dit milieu niet zo zal blijven, want allemaal samen kunnen we veel bereiken.