Skip to content

Privacy Wet 28-05-2018

Hierbij verklaren wij, het bestuur van stichting Stam het volgende.

Door het veranderen van de privacywetgeving anno mei 2018 heeft het bestuur het besluit genomen geen Nieuwsbrief meer te sturen en hier in de website zelf een aktie te zoeken of eventueel te bellen, of te emaillen

Alle medewerkers zijn op de hoogte gebracht.

Degenen die medewerker willen worden, dat wil zeggen vrijwillig in hun woonplaats en omgeving een alarmfuntie te zijn voor het milieu en naar de gemeente/bedrijven en dergelijke gaan, om informatie verstrekken die wij verspreiden inzake milieu, dierenwelzijn waar vooral de nadruk ligt op consumptie, produktie, vervoer, energie, luchtvervuiling en lichtvervuiling, worden verzocht te bellen ,ofwel dit door te geven per email of brief, deze gegevens zijn dan alleen bestemd voor stichting Stam.

global-warming-1

Hieronder een deel van de tekst waar het om gaat, alhoewel veel nog niet duidelijk en gaan wij ervan uit dat het beter is om dus geen account -emailadressen e.d. meer te hebben behalve in ons eigen “bestand”en daar wordt niks mee gedaan online.

KOPIE

Toestemming dient te worden gegeven door middel van een duidelijke actieve handeling, bijvoorbeeld een schriftelijke verklaring, ook met elektronische middelen, of een mondelinge verklaring, waaruit blijkt dat de betrokkene vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig met de verwerking van zijn persoons gegevens instemt.
Hiertoe zou kunnen behoren het klikken op een vakje bij een bezoek aan een internetwebsite, het selecteren van technische instelling
en voor dienstenvan de informatiemaatschappij of een andere verklaring of een anderehandeling waaruit in dit verbandduidelijk blijkt dat de betrokkene instemtmet de voorgestelde verwerking van zijn persoonsgegevens.
Stilzwijgen, het gebruik van reeds aangekruiste vakjes of inactiviteit mag derhalve niet als toestemming gelden.
De toestemming moet gelden voor alle verwerkingsactiviteit en die hetzelfde doel of dezelfde doeleinden dienen.
Indien de verwerking meerdere doeleinden heeft, moet toestemming voor elk daarvan worden verleend.
Indien de betrokkene zijn toestemming moet geven na een verzoek via elektronische middelen,
dient dat verzoek duidelijk en beknopt te zijn en niet onnodig storend voor het gebruik van de dienst in kwestie.
Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.