Skip to content

Over ons st. STAM

Logo STichting Anti MilieuvervuilingStichting Anti Milieuvervuiling
Opgericht 22 maart 1990
 
Doelstelling.
 
Verspreiden van kennis/informatie, om bewustwording van de milieu/natuur vervuiling in ‘al’ haar facetten te verkrijgen. Daar het milieuprobleem de hele wereld aangaat, wil stichting Stam een verdieping naar milieu en mens voorstaan, waarbij de ‘Derde Wereld’ problematiek “boven water” komt drijven. Stam adviseert particulieren en bedrijven/organisaties, scholen, gemeentes en andere instellingen.
 
Stichting STAM wil activeren en motiveren om deel te nemen aan Milieubewustwording, ook in en om ’t bedrijf, dus kantoren, bedrijfsgebouwen, maar ook recreatie-terreinen, scholen, buurthuizen, ook het lespakket DE MILIEUKIST draagt bij om iedereen meer keuzes te geven door kennis.
Drukkers-, telefoon-, onkosten allerlei activiteiten, bestuursvergaderingen, verzendkosten, deze worden betaald, dan wel voorgeschoten, door de voorzitter van Stichting STAM.
 
Stichting Stam heeft 3 bestuursleden in functie, echter zonder loonderving of zelfs maar onkostenvergoeding en verder vrijwillige bestuursleden, maar ook dus veel vrijwilligers/medewerkers die door het hele land wonen en meedoen/werken aan de doelstelling van onze stichting, of anticiperen op een actie of een milieu-mededeling naar betreffende bedrijven of personen/gemeentes <enzovoort.
 
De stichting is opgericht in 1990 door Marjolein soederhuizen.
Bestuursleden zijn Annebell Kamerbeek als secretaris, Daniel Verhoeven voorzitter, Marjolein Soederhuizen is penningmeester, want het is vooral haar geld, loon van de Nederlandse Spoorwegen en nu pensioen, waar ze al sinds 1989 heeft gewerkt, die de stichting in leven houdt, verder hebben we nog 5 bestuursleden die alleen bestuurslid zijn en dus niet bij de Kamer van Koophandel geregistreerd, dat is ook niet nodig en het bestuur verandert soms door leden die geen tijd meer hebben en anderen die graag een jaar of langer willen meedoen bij de vergaderingen en acties, maar er is een langdurige “kern” van zo’n 5 personen, die allen onbezoldigd mee werken en meedenken.
Buiten de medewerkers om die door het hele land wonen.
Low Budget dwz. dat het kantoor van de stichting zich in de woning van Marjolein bevindt en ook de telefoon, computer enz. wordt zelfs gedeeld.
 
 
WAT STICHTING STAM REEDS BEREIKT HEEFT:
 
DE MILIEUKIST.
 
 Lespakket, zie ook verderop in deze website.
Dit is een interactief lespakket voor het Basis en Middelbaar onderwijs. Deze ‘kist’ zal er voor zorgen dat iedereen, die hiermee te maken krijgt, veel meer over producten, van allerlei aard, pindakaas, tot (baby)luiers, te weten komt, (dit hangt van de klas zelf af vanwege de alternatieven, die er wel degelijk zijn, uiteraard veel minder milieuvervuilend), zoek onder andere in een biologisch dynamische winkel {natuurlijke grondstoffen}, of reformzaak, de alternatieve boerderij, of natuurgerichte derde wereldwinkels. (ontwerp van Marjolein Soederhuizen)

Bamboe en luchtvervuiling.

Lees hierover op deze website en email ons als u denkt dat bij u in de buurt er teveel fijn-stof in de lucht is, u kunt ook bij uw gemeente er op aan dringen dat er veel meer Fargesia-bamboe wordt geplant bij parkeerplekken en langs drukke autoroutes/wegen, meer hierover bij LUCHTVERVUILING.
 
VOORKEURSLIJST.
 
Lijst van Milieuvriendelijkere schoonmaakmiddelen. inclusief de grondstoffen, tips en bovendien samengesteld op werkzaamheid en uitwerking op het milieu. Deze lijst werd mede samengesteld door milieudeskundigen. Dit geldt ook voor systemen en apparaten en niet alleen op schoonmaak of antigraffiti gebied. Ook de betrokkenheid tot milieu en mens, die naar voren komt, b.v. een zeepfabrikant met projecten in ‘derde wereld’ landen om grondstoffen te winnen, die het milieu ter plekke ontzien, inclusief de arbeiders. Stichting Stam geeft dit soort projecten steun door deze informatie te verspreiden en anderen zover zien te krijgen.
Hier kunt u onder andere het beste {duurzaamste} Anti Graffiti Middel/systeem vinden PPS van AllRemove.
PSS 20 Duurzaam en Groen
Helaas kiezen bedrijven, particulieren en gemeentes/provincies/het rijk vaak voor de ofwel “parafine” producten, dit houdt in je pand vochtig wordt van binnen, vandaar de exta aandacht voor dit systeem.
 
 INFO-NET NEDERLAND:
 
Een steeds groter wordend informatie-net van veel particulieren, die verspreid in Nederland wonend, een soort alarmfunctie hebben en via een oproep* in bijna elke nieuwsbrief, bedrijven/ gemeente-instellingen in hun omgeving erop te attenderen, dat het anders kan, dat kan van alles zijn, schoonmaakmiddelen, die anders kunnen, anti-graffiti producten/systemen of natuurlijke vuilvreters onder andere met een bacterie, manieren tot luchtverbetering, kantoor en bedrijf gebruiksmethoden/systemen, enzovoort, elke keer een ander item. Stam geeft natuurlijk de oplossingen erbij!
Via de Stam-Nieuwsbrief krijgt men dit bovenstaande nieuws, elke maand, inmiddels heet deze Stampers per email.
 
 
 
PUBLICITEIT/BEKENDHEID.
 
Stichting STAM is door haar doelstellingen en de daarmee verbonden activiteiten ook bij het grote publiek bekend geworden, door b.v. op de buis te komen in Nieuwslijn, juli ’92., middels een interview met de voorzitter en deskundige Marjolein Soederhuizen op 27 november ’98 bij RTL4 om 18.20 uur, RTL 5 op 4 mei ’99. ook in Echo, stadsblad [3x], Onkruid- natuurlijke manier van leven, Kleine Aarde- Maart’93 interview, de Groene wegwijzer- interview 94, Uitleg- programmaboekje NME ‘/93-94-enz, VROM, Bulletin- infoblad van Natuurbewustere producten, Natudis/Natufood. Terra, Nieuwe Band enzovoort. STAM is bekend bij Natuur en Milieu, W.N.F., Alternatieve Consumentenbond, artikeltje geschreven in hun blad, Milieudefensie, bij Ahold -en Vendex non-food-inkoopgroepen., Canon, de Nederlandse Spoorwegen, FNV. En schoonmaakbedrijven, o.a. GOM, SGA, Cemsto, Succes, Regenboog.
 
Campingaktie.
 
Stichting STAM wijst Campinghouders, Havenmeesters, tuinhuisjescomplex -beheerders en de recreanten, op de schadelijke uitwerking op het Milieu door het gebruik van o.a. verkeerde schoonmaakmiddelen, [vooraf een kleine advertentie in de Kampeerkampioen in 1992] hieraan verbonden was ook een prijsvraag, d.w.z. foldertjes voor alle campinghouders en dus vooral de campinggasten [op de balie te leggen] zo’n 140.000 stuks, met milieu vragen, alternatieven met antwoorden en de prijsuitreiking, te Duinrell in september van 1994.
 
Inkt-toner-systemen, apparaten, papier, recyclingsystemen, antigraffitimiddelen, onlangs zijn daar ook verschillende bacteriën bijgekomen en betere doekjes voor de schoonmaak, microvezel, deze worden ofwel gescreend of/en getest en daarna dus eventueel gepromoot, alweer 23 jaar, zonder dat de stichting daar een cent voor vraagt of krijgt, het is puur de bedoeling om publiek/bedrijven en organisaties op de hoogte te houden van de mogelijkheden die er zijn om minder milieu belastend in te kopen. De gemeente Amsterdam is, mede door bemoeienis van de voorzitter overgegaan, op milieu minderbelastende schoonmaakmiddelen in al haar gebouwen, bovendien is de stichting, al jaren bezig met het adviseren van de betere anti-graffitimiddelen en ook daarbij, de schoonmaak-/-anti-urinebacterie.
 
WAT GAAT STICHTING STAM IN 2019 DOEN
Halvrwege het jaar en beginnend in september gaan we scholen benaderen samen met een docente kunst, die duurzaam en milieu (ook vaak op verzoek van de scholen) met een specifiek en speels lesprogramma. (o.a. Milieukist)
 
FONDSEN EN SPONSORS: Met name op financieel gebied zal Stichting STAM ook weer en druk doende zijn om haar doelstellingen en activiteiten een stabiele basis te geven en haar medewerkers te blijven motiveren de strijd voor een gezonder milieu voort te zetten en wel zo dat de voorzitter haar eigen inkomen kan behouden, op de lopende kosten na en dit houden we dus zo in 2019 zo zijn.
 
Sinds juni 1998 heeft Stam een computer, gekregen/betaald door het Medewerkersfonds van de Nederlandse Spoorwegen, voor gedane diensten ten opzichte van welzijn, volksgezondheid en milieu, medio 2001 is onze/deze website ontstaan en in 2010 een upgrade gehad, de kosten wederom voor Marjolein, zoals al gezegd van haar eigen loon, weet u misschien een vriendelijke oplossing voor dit soort kosten, laat het ons weten, voorlopig is de website upgrade een cadeau voor het 20-jarig bestaan van onze stichting en tussendoor houdt ze deze website ook bij>2019.
ad_world
 
STAM op 22 maar 1990 opgericht, dus 2000, 2010, 2015, 2020 jubelea jaren.
 
Op 22 maart 2015* ons 25 jarig bestaan met trotsgevierd en als het aan het bestuur en de medewerkers ligt wel, tevreden gaan we de rest van 2015 tegemoed, meld je aan en wordt ook medewerker.
*Dat jaar dus een 25 jaars jubileum gehad 🙂 met klein feestje.
 
Heel erg groots hebben we het niet gevierd, maar wel feestelijk en duurzaam zoals het ons betaamd, dank alle medewerkers die gekomen zijn en degenen die deze dag mee hebben geholpen, op naar 22 maart in 2020.–30 jaar, waar we voor streven is een pagina grootte adverentie voor het milieu, kosten 5000 euro helaas.
dus uw donaties zijn aftrekbaar
TENSLOTTE:
De agenda van Stichting STAM zit “STAMPVOL” en zij zal de reeds lopende activiteiten in 2019 nog meer intensiveren en meedenkers of medewerkers blijven werven. Actie luchtvervuiling en daarvoor een oplossing te vinden loopt nog steeds en kijk vooral op de page over dit onderwerp.
We geven adviezen aan particulieren en bedrijven, maar nu op verzoek, zie ook de pagina MILIEU-TIPS.
 
STAM zal altijd gratis uw verzoek inwilligen, om de drempel zo laag mogelijk te houden, een vrijwillige donatie/bijdrage wordt echter wel gewaardeerd, maar is geen must.
Op dit moment wordt er een manier gezocht voor het verspreiden van het lespakket, [na een kleine aanmoedigingssubsidie van de N.C.D.O, in 1996 via V.R.O.M] hebben we besloten om dit jaar 2019 deze aktie intensief op te pakken.
Tevens probeert de stichting meer support voor het planten van bamboe, met name Fargesia, te verkrijgen, dit soort bamboe vreet CO2 en het is ergerlijk dat nu deze kennis er is, de gemeentes en/of andere belanghebbenden hier geen nota van nemen, zie ook op een van de volgende pages op deze website, als u meer wilt weten, of zelfs mee wilt doen aan deze actie. ( ook in 2021)
 
LICHTVERVUILING. Actie van 2015 en 2016, ook in 2019, 2020 en 2021 we onder andere door met de anti-lichtactie, die al langer loopt, maar nog niet als aparte actie vanuit STAM, we werken samen met Milieudefensie, althans tot nu toe hebben we zelf (bestuursleden/medewerkers) het onnodig branden van licht in de nacht bij Milieudefensie opgeven, nu gaan we eerst de vervuiling van licht verzamelen, dus wilt u meedoen, email ons, liefst met de plekken/panden/bedrijven en vooral kantoren, waar in de nacht het licht blijft branden terwijl er niemand is, maar u kunt ook zich opgeven en dan krijgt u en email terug met meer uitleg en hoe te werk te gaan.
2019: Wij gaan geld ophalen en proberen ook de kranten zover te krijgen dat ze meewerken aan het verspreiden van een pagina grote advertentie tegen het laten branden van lichtbronnen waar dat niet nodig is en gedurende de nacht vooral!
 
Actie luchtvervuiling loopt nog altijd, laat ons weten waar u denkt dat de CO2/stofdeeltjes in de lucht teveel zijn, wij gaan met meerdere klachten een meting opvragen bij de milieudienst uit uw woonplaats en zullen u op de hoogte houden, dus blijf emaillen hierover!!
 
Ook kunt u via dit email adres van Milieudefensie uw bevindingen sturen> gezondelucht@milieudefensie.nl
 
Plastic wordt de komende jaren voor de hele werld een groot probleem.
STAM wil dan ook een aktie beginnen met het plaatsen van een paginagroot artikel in de krant, maar zal daar dus eerst geld voor moeten verzamelen.
U kunt in elk geval ophouden met het kopen van b.v. ballonnen en alle verpakking van producten controleren op de duurzaamheid, in dit geval hoe snel het afbreekt en dubbelverpakte poducten afwijzen.
Mocht u een tip hebben over plastic, hoe we geld kunnen verkijgen voor de plastic aktie?, neem kotankt op, u kunt bellen, schrijven, emaillen.
 
In 2019, vorig jaar dus hebben we er nog een aktie aan toegevoegd namelijk de aktie luchtvervuiling wordt uitgebreid, Fargesia bamboe tot bij de bestuurders brengen en iedereen die het maar horen wil en zelfs als men het niet horen wil, want dit is in het belang van alle mensen.
Zie bij Luchtvervuiling + Bamboe in de menubalk bovenaan waarom we dit gaan doen en doe mee, geef je ook hiervoor op, bij ons Stichting STAM.
fargesia-1
STAM is een Stichting zonder winstoogmerk, maar misschien kunt u zich voorstellen, hoe het is ‘om de moed erin te blijven houden’, als je financieel steeds bijdraagt, om de boodschap te kunnen/mogen verkondigen en daar ’t het milieu betreft is dit een belangrijke zaak
We hebben geen subsidie- en/of donatie-systeem en als er een actie is, wordt deze vaak ondersteund door belanghebbenden, bedrijven of organistaties die ook voor een beter milieu gaan..
Marjolein Soederhuizen betaalt dus de maandelijkse kosten van STAM, door die financiele bijdrage te doen uit het loon, (nu pensioen dus) wat ze verdiende bij Verkeersleiding/Nederlandse Spoorwegen maar eigenlijk zou de stichting door de gemeenschap moeten worden gefinancierd, toch steunt ze de stichting, zolang ze dit kan doen.
Helaas komt er dus verder heel weinig binnen.
 
BALANS, staat van baten en lasten >2018, 2019, 2020, 2021
op verzoek van de Belasting.
 
De penningmeester schenkt elke maand 200 euro aan de stichting.
dit gaat op aan vaste lasten, dat is 125  euro huur kantoor en 40 euro electra, telefoon (we hebben nl. ons kantoor in het huis van Marjolein)  restbedrag de administratiekosten, oa. papier, inkttomer, koffie/thee en koekjes voor de vergaderingen, soms buskaartje (treinkosten betaalt ze zelf, want  heeft een pensioen van de NS en daarbij behorend abonnement.
Geen subsidie en 1 donatie *donatie met kerst van bevriend bedrijf.
 
*Wel komt er dus 1 keer (december)  per jaar 250 euro binnen, een bedrijf die deze schenking doet ipv kerstkaarten sturen naar hun clientele! En dan een email stuurt met deze boodschap, met webadres, waardor er mogelijk nog meer kennis verspreid wordt.
Dat kunt u, die dit leest ook doen, want dat is hard nodig.
 
Balans, staat van baten en lasten >2019
op verzoek van de Belasting.
 
Idem voor 2019, wat betreft de kosten zie 2018 hierboven, die zijn elk jaar praktisch hetzelfde, het bedrag wat in 2019 door M.Soederhuizen is overgemaakt naar st. Stam 3220 euro, dit in verband met aanchaf laserprinter en telefoon met voicemail, huurverhoging en stijgende enregiekosten, dus meer moeten inleveren.
 
Voor 2020 heeft de stichting 200 euro per maand van Marjolein Soederhuizen en dat de vergaderingen via de zoom ging dus geen extra kosten. Dus 2400 euro dat jaar, dat zijn alleen de vaste lasten!
 
OOK voor 2021 is er weer 2400 euro per jaar overgemaakt aan stichting Stam door Marjolein Soederhuizen, in 2022 zal er meer overgmaakt of binnen moeten komen, daar alles duurder wordt, HOE? dat weten we nog niet.
Want het Pensioen en AOW zullen wellicht niet genoeg zijn.
 
MAAR*
U kunt ook uw Kerstboodschap op *deze manier brengen naar uw relaties, doneer en laat dit uw relaties weten, u kunt uw donatie weer aftrekken van de belasting! ANBI. zie *
 
Heeft U nog vragen of ideeën over/voor Stichting STAM, belt of schrijft/emailled U ons.
 
Van niets wat in deze website staat beschreven of is afgebeeld mag een kopie worden gemaakt, zonder de toestemming van de eigenaar/voorzitter van STAM, Marjolein Soederhuizen en/of de bestuursleden.
 
translationmachine, if u cannot read dutch.
Copyright Marjolein Soederhuizen